[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
[หน่วยงานด้านสาธารณสุข]
+
- กระทรวงสาธารณสุข
- สนง.ประกันสุขภาพฯ
- กรมควบคุมโรค
- สสส.
- สมาคมหมออนามัย
- สภาการพยาบาล
- กรมการแพทย์
- กรมสุขภาพจิต
- องค์การเภสัชกรรม
- กรมอนามัย
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 
 
[หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง]
+
- ศูนย์กลางการจัดการความรู้
- กรมสรรพากร
- สำนักงาน กพ.
 
 
[มุมแห่งการเรียนรู้]
+
- ความรู้คอมฯby Bcoms.net
- Tip การใช้งาน Computer
- ศูนย์ความรู้คอมพิวเตอร์
- เกี่ยวกับ ไวรัส
- ข่าวไอที และ ทิป by ARiP
 
 


  

  

2 / มี.ค. / 2566 : งานการเงินและการบัญชี
งบการเงิน
งบการเงิน
3 / ส.ค. / 2563 : งานการเงินและการบัญชี
เอกสารเกี่ยวกับงานการเงินและการบัญชี
เอกสารเกี่ยวกับงานการเงินและการบัญชี
30 / ส.ค. / 2561 : งานการเงินและการบัญชี
เอกสารประกอบการจัดทำโครงการ
เอกสารประกอบการจัดทำโครงการ
12 / มิ.ย. / 2561 : งานการเงินและการบัญชี
อัตราค่ารถโดยสารประจำทาง และตารางเวลารถเดิน
อัตราค่ารถโดยสารประจำทาง และตารางเวลารถเดิน
23 / พ.ย. / 2560 : งานการเงินและการบัญชี
แนวทางการเบิกเงิน
แนวทางการเบิกเงิน
27 / ส.ค. / 2556 : งานการเงินและการบัญชี
เอกสารเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบ สตง.
เอกสารเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบ สตง.
19 / ส.ค. / 2556 : งานการเงินและการบัญชี
เอกสารทางการเงิน
เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการเงิน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge    Admin
โรงพยาบาลลอง 156 หมู่ 6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
Tel. 0-05458-1479 , 0-5458-1661 Fax. 0-5458-1479 ต่อ 1041 ivr sesli yanit
ผู้จัดทำ : ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ

Powered by maxsite
Webmaster : layoke2003@hotmail.com