[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
[หน่วยงานด้านสาธารณสุข]
+
- กระทรวงสาธารณสุข
- สนง.ประกันสุขภาพฯ
- กรมควบคุมโรค
- สสส.
- สมาคมหมออนามัย
- สภาการพยาบาล
- กรมการแพทย์
- กรมสุขภาพจิต
- องค์การเภสัชกรรม
- กรมอนามัย
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 
 
[หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง]
+
- ศูนย์กลางการจัดการความรู้
- กรมสรรพากร
- สำนักงาน กพ.
 
 
[มุมแห่งการเรียนรู้]
+
- ความรู้คอมฯby Bcoms.net
- Tip การใช้งาน Computer
- ศูนย์ความรู้คอมพิวเตอร์
- เกี่ยวกับ ไวรัส
- ข่าวไอที และ ทิป by ARiP
 
 


  

ITA การปฏิบัติงาน
กลุ่มการพยาบาล

ศุกร์ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561


   เอกสารแนวทางการปฏิบัติงาน

งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน               >>download<<
งานติดเชื้อในโรงพยาบาล      >>download<<
งานผู้ป่วยใน                         >>download<<
งานห้องคลอด                      >>download<<
งานผู้ป่วยนอก                      >>download<<
งานผ่าตัด                            >>download<<
งานจ่ายกลาง                       >>download<<


คู่มือกลุ่มงานการพยาบาล           >>download<<เข้าชม : 1339


ITA การปฏิบัติงาน 5 อันดับล่าสุด

      ข้อมูลรายการยาโรงพยาบาลลอง 2561 16 / มี.ค. / 2561
      กลุ่มการพยาบาล 16 / มี.ค. / 2561


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge    Admin
โรงพยาบาลลอง 156 หมู่ 6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
Tel. 0-05458-1479 , 0-5458-1661 Fax. 0-5458-1479 ต่อ 1041 ivr sesli yanit
ผู้จัดทำ : ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ

Powered by maxsite
Webmaster : layoke2003@hotmail.com