[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
[หน่วยงานด้านสาธารณสุข]
+
- กระทรวงสาธารณสุข
- สนง.ประกันสุขภาพฯ
- กรมควบคุมโรค
- สสส.
- สมาคมหมออนามัย
- สภาการพยาบาล
- กรมการแพทย์
- กรมสุขภาพจิต
- องค์การเภสัชกรรม
- กรมอนามัย
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 
 
[หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง]
+
- ศูนย์กลางการจัดการความรู้
- กรมสรรพากร
- สำนักงาน กพ.
 
 
[มุมแห่งการเรียนรู้]
+
- ความรู้คอมฯby Bcoms.net
- Tip การใช้งาน Computer
- ศูนย์ความรู้คอมพิวเตอร์
- เกี่ยวกับ ไวรัส
- ข่าวไอที และ ทิป by ARiP
 
 


  


ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง

จันทร์ ที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง เอกสาร
1 ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา เดือนตุลาคม2562                        
>>DOWNLOAD<<
2 ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา เดือนพฤศจิกายน2562
 >>DOWNLOAD<<
3    เข้าชม : 1037


5 อันดับล่าสุด

      ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง 16 / ธ.ค. / 2562


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge    Admin
โรงพยาบาลลอง 156 หมู่ 6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
Tel. 0-05458-1479 , 0-5458-1661 Fax. 0-5458-1479 ต่อ 1041 ivr sesli yanit
ผู้จัดทำ : ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ

Powered by maxsite
Webmaster : layoke2003@hotmail.com